تاريخ : | | نویسنده : shopingblog

 

 

اولين قدم ازدواج چيست

 

زياد شنيده ايد که اولين قدم براي ازدواج با يک فرد، شناخت او است. اما شايد کمتر کسي برايتان گفته باشد که پيش از شناخت ديگران بايد خودتان را بشناسيد و بعد بر اساس درکي که از خودتان پيدا کرده ايد، سراغ شناخت همسر آينده تان برويد. شما بايد خود فعلي تان، حالات دروني و شخصيت واقعي و باطني خود را به دور از دورويي ها و تظاهرهاي اجتماعي بشناسيد تا دريابيد که خواسته هايتان از ازدواج چيست و چطور بايد به آنها برسيد.


براي شناخت خود، بهتر است از سؤالاتي در ابعاد مختلف شروع کنيد و با پاسخ گويي به آن ها (ضمن کمک گرفتن از ديگران) در پي شناخت خصوصيات اخلاقي و شخصيتي خود باشيد. مثلاً از خود بپرسيد واجبات ديني، محرمات، مستحبات، براي من در چه درجه ي اهميّتي هستند.

 

يادتان باشد، با وجود آنکه راه تکامل و رشد همواره به روي شما باز است و شما فرصت رفع معايب خود را داريد ولي شما با واقعيت هاي دروني تان چه از لحاظ خلق و خوي و چه از لحاظ عادات و اعتقادات زندگي مي کنيد بنابراين در خودشناسي با خودتان صادق باشيد و جهت تعيين اولويت ها و معيارهاي مدنظر تان در ازدواج ابتدا خود را واکاوي نماييد.

 

شما مي توانيد خود را در ابعاد مختلف شناسايي کنيد و با طرح سؤالات و جواب به آنها در زمينه شناخت خود، گام برداريد.

 

پرسش از ديگران (پدر و مادر، دوستان همفکر و...) در مورد خودتان نيز مي تواند در شناخت شما از خود راه گشا باشد. در اينجا نمونه اي از سؤالات خودشناسي آورده شده که مي توانيد آن ها را انتخاب کرده و پاسخ دهيد.

 

ابعاد خودشناسي

 

بعد اعتقادي و مذهبي

 

1. نقش خدا در زندگي شما چيست؟

 

2. توسل به ائمه چه جايگاهي در زندگي شما دارد؟

 

3. خط قرمزهاي اعتقادي و مذهبي شما چيست؟

 

4. چقدر به واجبات، محرمات و مستحبات دين مقيد هستيد؟

 

5. چقدر به قسمت و تقدير معتقد هستيد؟

 

بعد اخلاقي

 

خلق و خوهاي خاص شما چيست؟ (زود رنج و حساس، کمي عصبي، مهربان و عاطفي و...)

 

- به طور مثال اگر با کوچک ترين مخالفتي با ايده ها و حرف هايتان به شدت مي رنجيد احتمال زود رنج بودن تان مي رود.

 

- اگر صفات و خلق و خويي در شما وجود دارد که پسنديده نيست يا از داشتن آن ها احساس خوشايندي نداريد بهتر است با برنامه ريزي درصدد رفع تدريجي آن ها باشيد.

 

- سعي کنيد به دنبال فراگيري و ملکه کردن صفات نيک در وجودتان باشيد به خصوص صفات و خلق و خوهايي که در زندگي آينده تان مؤثرند مثل (گذشت، مهرورزي و...)

اولين قدم ازدواج چيست؟

 

بعد فرهنگي

 

ارزش، هنجار، باور، اخلاقيات، عادات، آداب و رسوم، نحوه زندگي خانوادگي، مراسم و آيين ها، سلايق، الگوها، معاشرت ها، نحوه ي برقراري ارتباطات، اعتقادات و... همگي اجزاي تشکيل دهنده ي فرهنگ هستند.

 

1. الگوي شما در زمينه هاي مختلف (مذهبي، اخلاقي، تحصيلي و...) کيست؟ الگوي خانواده تان چه طور؟

 

2. اخلاقيات خاص خانواده شما در برخورد با ديگران و با يکديگر در جمع خانواده چگونه است؟

 

3. آيا شما ملزم به رعايت احترام به ديگران هستيد يا خير؟ خانواده تان چطور، آيا خود را ملزم مي دانند؟

 

4. خود و خانواده تان را از لحاظ پايبندي به اعتقادات مذهبي چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 

5. ويژگي اخلاقي حاکم بر خانواده ي شما چيست؟ (خانواده اي آرام، صبور، کاملاً رسمي، مقيد به رعايت اصولي خاص، مهمان نواز، مؤدب و خونگرم و...)

 

6. مراسم شادي و عزا در خانواده شما به چه طريق برگزار مي شود، آيا رسوم خاصي داريد که به آن ها پايبند باشيد؟

 

7. چقدر مهمان نوازيد و به معاشرت و رفت و آمد با ديگران تمايل داريد؟ خانواده تان چه طور؟

 

8. در معاشرت با ديگران آداب مهمان داري و پذيرايي شما چگونه است؟

 

9. خرافات در زندگي شما چه جايگاهي دارد؟

 

10. آيا در کل با فرهنگ خانواده خود همسو هستيد يا خير؟

 

بعد سلامتي

 

1. آيا بيماري خاص روحي يا جسمي داريد؟ در صورت داشتن، آيا درمان پذير است؟

 

2. چقدر در مورد بيماري خود اطلاعات داريد؟

 

3. در صورت داشتن بيماري مزمن، با آن کنار آمده ايد؟

 

4. آيا بيماري شما مانعي براي ازدواج محسوب مي شود يا خير؟ نظر پزشک در اين مورد چيست؟

 

بعد خصلت هاي شخصيتي (درون گرا، برون گرا)

 

1. آيا حضور در جمع و برقراري ارتباطات اجتماعي شما را خرسند مي کند؟

 

2. آيا توانايي و تمايل داريد که افکار و احساسات تان را به راحتي بيان کنيد؟

 

اگر بيشتر دوست داريد تنها باشيد، تمايل به حضور در بين افراد را نداريد، از حضور و اظهار نظر در ميان جمع معذبيد و مسائلي از اين دست، اين نشان مي دهد که شما فردي درونگرا هستيد و اگر از حضورتان در ميان اجتماع احساس خوبي داريد، توانايي و علاقه صحبت در حضور ديگران را داريد و در ابراز احساسات مشکلي نداريد اين نشان مي دهد که شما برون گرا هستيد.

 

بعد خانواده

 

1. اعضاي خانواده شما چند نفرند؟ خلقيّات خاص هر کدام چيست؟

 

2. فوت پدر و مادر يا طلاق آن ها (در صورت وقوع) چه تأثيري روي شما داشته است؟ و براي بهبود اوضاع آيا اقدامي کرده ايد؟

 

3. آيا خانواده شما با اعتياد يا انواع بزه مواجه بوده است؟ واکنش شما و ديگر اعضا در اين باره چگونه بوده است؟

اولين قدم ازدواج چيست؟

 

بعد اقتصادي

 

1. شاخصه هاي رفاه اقتصادي براي شما و خانواده تان چگونه تعريف مي شود؟

 

2. آيا فعاليت هاي اقتصادي داريد؟

 

3. چقدر مقيد به رزق حلال، پرداخت خمس و زکات مال، برکت رزق، انفاق، صدقه و... هستيد؟

 

4. آيا با پس انداز کردن موافقيد؟ آيا پس اندازي داريد؟

 

5. تعريف شما از صرفه جويي و ولخرجي چيست؟ خودتان صرفه جوييد يا ولخرج؟

 

6. اگر در وضعيت اقتصادي بالايي قرار داريد آيا در خود قدرت تطبيق با شرايط مالي متوسط يا پايين را مي بينيد؟

 

اگر با کم شدن رفاه اقتصادي تان حس مي کنيد آرامش خود را از دست مي دهيد، خوب است بدانيد که مسائل اقتصادي براي شما اهميّت ويژه اي دارد.

 

بعد اجتماعي

 

1. چقدر با اجتماعات خارج از خانه در تعامليد؟

 

2. حضور يا عدم حضور در اجتماع چقدر براي شما اهميّت دارد؟

 

3. آيا در خود علاقه و توانايي مسؤوليت پذيري در گروه هاي اجتماعي را مي بينيد؟

 

بعد ظاهري

 

1. از نظر ظاهري و اندام در چه وضعيتي قرار داريد؟

 

2. ظاهري زيبا يا معمولي داريد؟ آرايش مي کنيد يا خير؟

 

خوب است بدانيد وضعيت ظاهري عنايت خداست و ما نقشي در انتخاب آن نداشته ايم. اگر داراي حسن صورت هستيد، مراقب باشيد مغرور نشويد، اين زيبايي پايدار نيست و اگر ظاهر جذابي نداريد حتماً خداوند صفات و ويژگي هاي مثبتي در شما قرار داده است، سعي کنيد آن ها را تقويت کنيد. داشتن سيرت زيبا مهم است نه صورت زيبا.(1)

 

3. چگونه پوششي را استفاده مي کنيد؟

 

4. آيا پوشش خود را متناسب با شرع و عرف عقلايي جامعه و... مي دانيد؟

 

5. نظرتان راجع به پوشش هاي مد روز چيست

 

6. به نظافت شخصي و آراستگي لباس چقدر اهميّت مي دهيد؟

 

7. به نظر شما آيا لباس معرف شخصيت فرد است؟

 

بعد سياسي

 

1. مسائل سياسي چقدر براي شما مهم است؟

 

2. آيا سياست با دين مرتبط است؟

 

3. اخبار کشور را دنبال مي کنيد يا نه؟

 

4. نظر شما راجع به رهبري جامعه چيست؟

 

5. آيا در راهپيمايي ها و انتخابات شرکت مي کنيد؟

 

6. شرکت در نماز جمعه چقدر براي شما اهميّت دارد؟

 

7. آيا عضو حزب يا گروه سياسي خاصي هستيد؟

 

8. اگر کسي در مقابل نظرات سياسي شما جبهه گيري کند واکنش شما چيست؟

 

بعد سليقه

 

1. تفريحات شما چيست؟

 

2. در اوقات فراغت چه کارهايي انجام مي دهيد که از انجام آن ها لذّت مي بريد؟

 

3. از ميان تفريحات و سرگرمي هايي که عموم مردم انجام مي دهند، چه تفريحي شما را آزار مي دهد؟ چه نوع سرگرمي هايي را دور از شأن خود مي دانيد؟

 

4. آيا در مورد نوع تغذيه، مسائل هنري (علاقه به رنگ خاص، موسيقي خاص و...) سليقه مشخصي داريد؟


بعد استعداد تحصيلي

 

1. مدرک تحصيلي شما چيست؟

 

2. آيا از رشته اي که در ان درس خوانده ايد راضي هستيد؟

 

3. برنامه علمي آينده تان چيست؟ آيا قصد ادامه تحصيل داريد؟

 

4. سطح قوت و توان تحصيلي تان را در چه حد مي دانيد؟

 

5. آيا با توجه به استعداد و قوت تحصيلي تان، براي خود، آينده علمي، اقتصادي و... خاصي را پيش بيني کرده ايد؟

 

بعد هوشي

 

سطح هوش خود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ ميزان پذيرش و يادگيري شما در فهم و درک مطالب چقدر است؟

 

آيا مطالب و موضوعات را به سهولت فرا مي گيريد يا به سختي؟

 

توافق با والدين

 

- بهتر است اقدام به ازدواج همراه با توافق نسبي با والدين باشد، تا از ايجاد مشکلات در آينده جلوگيري شود.

 

- اغلب ازدواج هاي بدون توافق با والدين از ابتدا دچار استرس و مشکل و معضل مي شود.

 

- اگر احساس مي کنيد که زمان ازدواج شما فرا رسيده است اما خانواده چنين اعتقادي ندارند با صبر و حوصله و بياني نرم و منطقي دلايل خود را جهت ازدواج براي آن ها شرح دهيد تا نگران خام و احساساتي بودن تصميم شما نباشند و در هر حال بدون توافق با آنان از اقدام خودسرانه بپرهيزيد.

 

- اگر والدين تان دلايل شما را نمي پذيرند و به مخالفت خود ادامه مي دهند، مي توانيد از يکي از بزرگان فاميل يا آشنايان که مورد اعتماد و احترام شما و خانواده تان است کمک بگيريد.

 

- بدانيد که اگر دست به ازدواج بدون توافق با والدين تان بزنيد حمايت آن ها را نيز از دست خواهيد داد.

 

برگرفته از مجموعه کتاب‌هاي آيينه و شمعدانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog

 

 

حسادت جنسی در زندگی زناشویی

 

شاید به جرات بتوان گفت، اکثر زنان و مردانی که در حال تجربه زندگی مشترک هستند، نسبت به همسر خود حساسیتهای ویژه ای دارند.

 

برای مثال آنان بهترینهای دنیا را برای همسرشان می خواهند، دوست دارند ساعات طولانی در کنار هم باشند، صحبتهای خصوصی را با هم در میان بگذارند و عمیق ترین و خالص ترین عواطف را نثار هم کنند و صد البته تمایل دارند که در این روابط تنها خودشان دو نفر سهیم باشند و نفر سومی وجود نداشته باشد. این مساله کاملاً طبیعی است و در اصطلاح نوعی حساسیت زناشویی قلمداد می شود که بطور قطع باعث حفظ هر چه بیشتر ارتباطات مثبت زن و شوهر می گردد چرا که باعث می شود هر یک از طرفین، احساس کند که برای همسرش قابل اهمیت و ارزش است و نقش اول را در زندگی او ایفا می کند. اما گاهی اوقات این حساسیت زناشویی بیش از حد شدید و حتی غیرمنطقی و مخرب به نظر می رسد و در اینجاست که دیگر نمی توان اصطلاح «حساسیت زناشویی» را نام برد چرا که رابطه زن و مرد وارد ابعاد بیمار گونه گشته است و یکی از طرفین (چه زن و چه مرد، که البته این مشکل در مردان بسیار فراگیرتر است) قصد دارد همسرش را منحصر به خود کرده و حتی حقوق طبیعی او را نایده می گیرد.

 

در اینجا اصطلاحی که متخصصان و روان شناسان برای این مشکل عنوان می کنند «حسادت جنسی» است. البته در ابتدای امر شاید به نظر شما برسد که این رفتارهای خشک و غیرمنطقی همان سوءظن (پارانوید) است؛ اما ما باید عنوان کنیم که سوءظن، مشکلی است که فرد در ارتباط با همگان دارد و فرد مبتلا به آن ممکن است نسبت به تمام کسانی که با او در ارتباط هستند دچار این بد بینی گردد. اما «حسادت جنسی» مشکلی است که تنها در قبال همسر ظاهر شده و باعث می شود فرد مبتلا، شریک زندگی اش را به خاطر این مشکل بسیار تحت فشار و سختی قرار دهد. اگر کمی توجه کنید خواهید فهمید که حسادت جنسی تداعی کننده مفهوم شکاک بودن در زندگی زناشویی است که در گذشته و در فرهنگ عامیانه مردم از این اصطلاح استفاده می شد اما اصطلاح"حسادت جنسی" کلمه ای است که در متون روانشناسی به کار می رود و جایگزین اصطلاح "شکاک بودن" شده است ولی در اصل تداعی کننده همان معناست.

 

در ادامه لازم به ذکر است که تمام افکار و باورهایی که فرد مبتلا در ذهن دارد، واقعیت نداشته و تنها ساخته و پرداخته ذهن بیش از حد، حساس اوست.

 

حسادت جنسی چیست؟

 

همه ی ما در زندگی روزمره حسادت را تجربه کرده ایم. با اینکه احساس «حسادت» یک تجربه مشترک میان همه ی انسانهاست؛ اما دلیل و واکنش هر یک از ما، در مقابل این احساس کاملاً متفاوت است.

 

مطابق با تعاریف روان شناسان بالینی، حسادت جنسی یک واکنش پیچیده است که در برابر احساس تهدید و یا ترس از، از دست دادن و یا فقدان یک رابطه ارزشمند ایجاد می شود، پیچیدگی این واکنش به این علت است که دارای سه مولفه هیجانی، فکری و رفتاری است.

 

مولفه هیجانی - احساس رنج، خشم، عصبانیت، غم و اندوه، حسادت بردن، ترس، سوگ.

 

مولفه فکری (شناختی) - رنجش، سرزنش خود، رقابت و چشم و هم چشمی با همتایان، نگرانی در مورد تصویر بدنی خود، احساس ترحم و دلسوزی نسبت به خود

 

مولفه رفتاری - ضعف بدن، لرزش و تعریق، پرسش دائمی در مورد خود و تلاش برای کسب اطمینان، واکنشهای پرخاشگرانه و توام با عصبانیت.

 

چگونه حساسیت از عشق میان همسران حفاظت می کند؟

 

در روابط زناشویی که حساسیت در حد مطلوب و مناسب وجود دارد، طرفین یکدیگر را همانطور که هستند پذیرفته و به احساسات هم احترام می گذارند و تمام تلاش زوجین در این جهت است که به استقلال عاطفی و روابط اجتماعی، کاری و خانوادگی همسر خود ارزش داده و مانع از آن نگردند. این حساسیتهای زناشویی (ارزش قائل شدن به علائق و خواسته های همسر) تا حد زیادی باعث قوی تر شدن و حتی هیجانی تر شدن روابط زناشویی می شود و بنابراین می تواند یک نیروی محرک مثبت در زندگی زناشویی به شمار رود. اما زمانیکه این احساس شدت یافته و جنبه غیرطبیعی و بیمارگونه به خود می گیرد، داستان کاملاً متفاوت می شود.

 

چگونه حساسیت بیش از حد به عشق شما آسیب می زند؟

 

گاهی اوقات حساسیت زناشویی وقتی از حالت طبیعی خارج شده و تبدیل به حسادت جنسی می شود، باعث می گردد که روابط زناشویی طرفین دچار مشکل شد. و از طرف دیگر مناسبات اجتماعی طرفین نیز دچار مشکل گردد. برای مثال هنگامی که یک زن در محیطی مشغول به کار است که بیشتر همکاران او، مرد هستند و بطور طبیعی ارتباطات کاری و اجتماعی این خانم با مردان افزایش می یابد. حال اگر این خانم در ارتباطات اجتماعی خود حریم ها را به خوبی رعایت کند و حدوحدود خود و همکارانش را به خوبی بشناسد، مسلماً روابط اجتماعی وی بلااشکال است. اما گاه مشاهده می شود که شوهران این دسته از زنان به علت موقعیت کاری همسرشان، آنها را بسیار تحت فشار قرار میدهند و مقررات بسیار سخت و دست و پاگیری مانند ممنوعیت گفتگو با همکاران، عدم تماس تلفنی کاری و... را وضع میکند.

 

البته تصور نکنید که تنها برخی زنان شاغل دچار اینگونه مشکلات می گردند، نه، این طور نیست. در برخی مواقع زنانی که چنین همسرانی دارند حتی خانه دار هستند و شاید به نوعی از طرف همسرشان در خانه حبس شوند و اجازه هیچگونه تماس تلفنی، باز کردن درب منزل، برقراری رابطه دوستی یا فامیلی با آشنایان را نداشته باشند.

 

اینگونه واکنشهای بیمارگونه، آسیب بسیار جدی به روابط زناشویی وارد می آورد و در بسیاری از موارد باعث گسیخته شدن روابط زناشویی و طلاق می گردد.

 

نکته قابل توجه در مورد حسادت جنسی این است که عمدتاً این مشکل در مردان مشاهده می شود. البته زنان نیز مبتلا به این نوع مشکل می گردند اما شدت و فراوان آن کمتر است. مردی که دچار این مشکل است عموماً از مشکل خود مطلع است و واکنش او نسبت به این عارضه یا توام با سرزنش و مواخذه خود و یا تصدیق و تایید رفتار نادرستش است اگر شما دچار این مشکل هستید...

 

اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید، که این مشکل شما را آزار میدهد باید بدانید که حسادت جنسی یک بیماری است و البته درمان آن کار سختی است و باید بدانید که اقدام برای دریافت خدمات مشاوره، بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. اگر شما جز آن دسته افرادی هستید که سعی در پوشاندن مشکل خود دارید، در اولین گام باید بدانید که این مساله را به عنوان بیماری بپذیرید.

 

چه کارهایی می توانیم برای خود انجام دهیم؟

 

با واقعیت مواجه شوید

 

بهتر است سعی کنید نسبت به تمام رویدادها یا شرایطی که دید منفی و تهدید کننده ای دارید، خوشبین گشته و باورهای شناختی خود را تغییر دهید. برای حصول به این مرحله، هرگاه احساس تهدید کردید از خودتان بپرسید: چه شواهدی برای وجود خطر در این رابطه وجود دارد؟ چه دلایل منطقی داری که ارتباطات اجتماعی همسرت دچار مشکل است؟

 

به چه دلیل تلفن همراه همسرت را دائما ًچک می کنی؟ آیا واقعاً این رفتار من، وضعیت را خراب تر نمی کند؟

 

از گفتگوهای درونی (ذهنی) مثبت استفاده کنید

 

زمانی که این احساس در وجود شما شروع می شود، به خاطر آورید که همسرتان شما را دوست دارد و به عنوان یک زن

 

ایرانی و مسلمان بیشترین احترام و اهمیت را به رابطه خانوادگی و زناشویی میدهد. با خودتان مرور کنید که فرد دوست داشتنی هستید و هیچ دلیلی برای توجه کردن به این افکار ندارید.

 

از همسر خود کسب اطمینان کنید

 

یکی از بهترین روشهایی که می تواند برای درمان این مشکل به شما کمک کند، این است که از همسرتان کسب اطمینان کنید. مطمئن شوید که بیش از حد بهانه جویی و عیب جویی از همسرتان نکرده و او را تحت فشار قرار نمی دهید. در غیر اینصورت برای حل این مشکل از او نیز کمک بگیرید.

 

زندگی با همسری که دچار حسادت جنسی است

 

زندگی کردن با همسری که گاه ممکن است شما را از حقوق اولیه انسانی تان (مانند تماس تلفنی با اقوام و آشنایان، بیرون رفتن به تنهایی و خرید کردن و...) محروم کند، بسیارسخت و عذاب آور است. در ادامه توصیه هایی به همسران این دسته از افراد ارائه می گردد:

 

این مشکل را از منظری دیگر مشاهده کنید

 

به خاطر داشته باشید که حسادت جنسی یک نشانه عشق و علاقه همسرتان به شماست. اگر همسرتان به رابطه با شما اهمیتی نمی داد، هیچگاه این مشکلات ایجاد نمی شد. به جای اینکه در مقابل بیماری همسرتان واکنش دفاعی نشان دهید سعی کنید او را درک کرده و از او حمایت کنید.

 

مراقب رفتارهای خود باشید

 

اگر مشاهده میکنید که همسرتان نسبت به برخی از رفتارها (مانند صحبت کردن با مردان یا زنان غریبه، صحبتهای تلفنی با همکاران جنس مخالف در منزل، بیرون رفتن از منزل به تنهایی (البته برای خانمها) و...حساسیتهای ویژه ای دارد، قبل از اینکه مشکلاتتان بیشتر شود، از بروز این رفتارها خودداری کنید.

 

به همسرتان اطمینان دهید

 

در هر فرصتی که بدست می آورید به همسرتان عنوان کنید که چقدر او را دوست دارید و چرا او را برای زندگی مشترک انتخاب کرده اید؟ استفاده منظم از این روش و اطمینان دهی دائم به همسر، و همچنین صحبت کردن در مورد آینده خوبی که در انتظار زندگی مشترکتان خواهد بود، همگی باعث بهبود رابطه شما با همسرتان می شود.

منبع: سلامت نیوزادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog

 

 

احتمال افزایش قیمت گاز در زمستان

 

 

مدیر گازرسانی شركت ملی گاز از احتمال تغییر تعرفه های گاز در فصل زمستان خبر داد.

مجتبی شیخ بهایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به سئوالی درباره ی طرح های جدید شركت ملی گاز برای بازپرداخت مابه التفاوت تعرفه ها در قبوض گاز عنوان كرد: فعلا در این زمینه طرح دیگری در دست نداریم و در كل ممكن است قیمت های جدیدی برای زمستان امسال اعمال شود.

وی درخصوص این موضوع كه طبق مصوبه ی مجلس حامل های انرژی سالانه تنها تا سقف ۲۰ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند و بخشی از این افزایش قیمت در ابتدای سال صورت گرفته است، توضیح داد: قطعا مبلغ جدید در زمستان هم بر پایه ی دستور العمل های مجلس خواهد بود. البته ابلاغ مصوبه نهایی برعهده ی ستاد هدفمند ی یارانه هاست و ما هم در این زمینه به ارائه ی طرح ها و پیشنهادات مرتبط خواهیم پرداخت.

گاز هیچ كدام از جایگاه های سی.ان.جی قطع نیست

وی در ادامه به صحبت درباره ی وضعیت پایگاه های سی.ان. جی پرداخت و در ارتباط با صحبت هایی كه مبنی بر قطع گاز ۴۰ جایگاه سی.ان.جی كشور مطرح شده بود، گفت: تعداد جایگاه هایی كه گاز آنها قطع است، براساس روزهای مختلف متغیر است و در كل با توجه به این كه مردم پول گاز خود را به صورت نقدی پرداخت می كنند، لذا هیچ توجیهی ندارد كه جایگاه داران مبلغ گاز بهای خود را پرداخت نكنند.

وی در عین حال با اشاره به انتقاداتی كه درباره ی اختلاف در اندازه گیری میزان گاز این جایگاه ها مطرح می شود، اظهار كرد: ادعای جایگاه داران درباره این اختلاف در حد ۶ یا ۷ درصد است و توجیهی برای عدم پرداخت قبوض محسوب نمی شود و به همین دلیل لازم است كه حتما جایگاه داران قبوض خود را در زمان مقرر پرداخت كنند، چرا كه در غیر این صورت شركت ملی گاز ایران با قطع گاز جایگاه های متخلف، وصول مطالبات خود را پیگیری می كند.

شیخ بهایی تاكید كرد: امروز گاز هیچ یك از جایگاه های تهران قطع نیست، اما اخیرا گاز ۱۰ جایگاه قطع بود و در همان زمان هم در انتخاب جایگاه هایی كه گاز آنها قطع می شود، هماهنگی های متعدد صورت گرفته بود تا قطع گاز این جایگاه ها موجب سلب آسایش مردم نشود.

مدیر گازرسانی شركت ملی گاز در پاسخ به صحبت های رییس انجمن صنفی سی.ان.جی كه گفته بود، در چند روز گذشته گاز بسیاری از جایگاه های شمال تهران قطع بوده، اظهار كرد: به هیچ عنوان این موضوع را تایید نمی كنم، چرا كه قطع گاز جایگاه ها با هماهنگی استانداری و شورای تامین صورت گرفته و دقت نظر لازم در این زمینه وجود داشته است.

شیخ بهایی درباره ی میزان بدهی های جایگاه داران سی. ان.جی هم گفت: بدهی جایگاه داران تحت كنترل است و به طور میانگین شاید هر جایگاه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بدهی جاری و معوقه داشته باشد.

بازپرداخت های دور اول به طور كامل پرداخت شد

وی در ارتباط با مبلغی كه قرار بود تا پایان تیر ماه به صورت بازپرداخت در قبض های مشتركان اعمال شود، توضیح داد: این بازپرداخت ها با مبلغی حدود ۴۰ میلیارد تومان در قبض های مشتركان اعمال شده و تقریبا تمام مشتركان این مبلغ را دریافت كرده اند، مگر آنكه به صورت اتفاقی عده ای محدود هنوز باقی مانده باشند.

۵۰ تا۹۰ درصد قبض های گاز پرداخت شده اند

شیخ بهایی در پاسخ به این سوال كه تاكنون چه تعداد از قبض های گاز ماه های گذشته و به ویژه فصل سرد سال از سوی مردم پرداخت شده است؟ اعلام كرد: این رقم در استان های مختلف متغیر است و بین ۵۰ تا ۹۰ درصد تغییر می كند، اما در مجموع پرداختی ها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد است و در برخی استان ها به ۹۰ درصد هم رسیده است.

هیچ مشكلی درخصوص گازرسانی به نیروگاه ها وجود ندارد

مدیر گازرسانی شركت ملی گاز در بخش دیگری از صحبت های خود در ارتباط با وضعیت گاز رسانی به نیروگاه ها و گلایه های مدیر عامل توانیر مبنی بر قطع بودن گاز برخی نیروگاه ها توضیح داد: اكنون هیچ مشكلی در زمینه ی گازرسانی به نیروگاه ها وجود ندارد و در حال حاضر روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمكعب گاز به نیروگاه ها تزریق می كنیم.

وی در عین حال خاطر نشان كرد: در مجموع وظیفه ی سوخت رسانی به نیروگاه ها بر عهده وزارت نفت است و ما در هیچ مقطعی از سال به هیچ وجه مشكلی در زمینه ی سوخت رسانی به نیروگاه ها نداشتیم، اما باید توجه داشت كه وظیفه وزارت نفت، سوخت رسانی به نیروگاه هاست و این سوخت رسانی می تواند از طریق تزریق سوخت مایع نیز صورت گیرد.

او ادامه داد: اكنون تمام نیروگاه های كشور امكان استفاده از دو سوخت را دارند و ما هم در تمام ایام سال حتی به هنگام تعمیرات این وظیفه را انجام داده ایم و در موارد متعدد حتی بیش از تعهداتمان هم تزریق كرده ایم. به هر صورت سیستم نیروگاه ها وابستگی مطلق به گاز ندارد و به همین دلیل ممكن است در مقاطعی از زمان، وزارت نفت تشخیص دهد كه بهتر است سوخت رسانی به نیروگاه ها از طریق سوخت مایع صورت گیرد و تاكنون حتی یك نیروگاه هم مشكل سوخت نداشته است.

با طرح های جدید هزینه تفكیك كنتور تا ۹۰درصد كاهش می یابد

وی در ادامه گفت و گویش با ایسنا درباره ی طرح های جدیدی كه در زمینه ی تفكیك كنتور های گاز ارائه شده است، توضیح داد: در یكی از این شیوه ها كه مورد تایید شركت ملی گاز است، كنتورهایی طراحی شده اند كه پس از نصب روی شوفاژ یا پكیج میزان حرارت یا دمای داخل فضاهای مسكونی را اندازه گرفته و بدین ترتیب امكانی فراهم می كنند تا براساس میزان انرژی مصرف گرمایشی واحد های مختلف تفكیك شود.

وی در عین حال از ارائه ی طرح دیگر ی كه امكان تفكیك مصرف خانوارها را فراهم می كند خبر داد و افزود: در این روش كنتوری مجزا در ورودی آپارتمان ها نصب و بر اساس آن اطلاعات مصرف هر واحد به ورودی مجموعه ها منتقل می شود.

مردم به بهینه سازی مصرف گاز توجه داشته باشند

شیخ بهایی بار دیگر مردم كشور را به مصرف بهینه ی گاز دعوت كرد و نوسازی موتورخانه ها و استفاده پكیج به جای شوفاژ های قدیمی، و ورود مدل های جدید بخاری با مصارف كمتر از جمله راه های كاهش مصرف گاز خانواده ها برشمرد.... / گزارش : خبرگزارى ايسنا

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog

 

دانستنی های ابتدایی شمع سازی

 

كاربرد شمع از قدیم الایام بسیار مرسوم بوده و هنوز مردم در بسیاری از مراسم مختلف خود در شادی و یا حتی سوگواری از آن استفاده می كنند. این مسأله میان اكثر ملل با فرهنگها و سنن ومذاهب گوناگون مشترك بوده است.


البته این هنر امروزه وسعت یافته و با تغییر و تحولاتی اساسی، به رقابت با دیگر هنرهای دستی برخاسته است حاصل آن شاهكارهایی است كه شما در فروشگاهها دیده اید. جهت آشنایی شما ابتدا شمع را معرفی می كنیم:

 


۱ـ شمعهای قالبی.


۲ـ شمعهای دست ساز.

 

 

ابتدا شما را با مواد و تجهیزات لازم در شمع سازی آشنا كرده و آنگاه نكاتی را یادآور می شویم كه دانستن و به كارگیری آنها طی مراحل شمع سازی ضروری است.

 


مواد و لوازم مورد نیاز:

 


۱ـ پارافین درجات مختلفی از نظر نقطه ذوب دارد. به عنوان مثال پارافین مورد نیاز برای ساخت شمعهای قالبی باید نقطه ذوبی به میزان ۶۰ تا ۶۳ درجه سانتیگراد داشته باشد.

 


نكته: در فروشگاهها اغلب تنها سه نوع پارافین برای شمع سازی یافت می شود.


الف) پارافین قالبی (اسیددار) كه بیشتر برای ساخت شمع های قالبی به كار می رود.


ب) پارافین كریستالی (بدون اسید) كه به جهت انعطاف پذیر بودن آن برای ساخت شمعهای دست ساز، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.


ج) پارافین شیشه ای یا پزشكی.

 

 

۲ـ اسید استئاریك (استئارین): كه جهت كمك به استحكام بیشتر پارافین به آن اضافه می شود. در ضمن طول مدت سوخت را نیز افزایش می دهد.
در شمع های قالبی، میزان اسید استئاریك مورد نیاز برای ۴۵۴ گرم پارافین دوتا پنج قاشق غذاخوری است (در واقع برای هریك كیلوگرم پارافین ۱۰۰ گرم مورد نیاز است).

 

۳ـ رنگ كه شامل رنگ شمع، رنگ روغنی، رنگ صنعتی و یا رنگ پارچه است.

 

۴ـ موم عسل كه برای نرم تر و شكل پذیرتر كردن پارافین به كار می رود، در ضمن از دود كردن شمع نیز جلوگیری می كند.

 

۵ـ البته مواد دیگری از قبیل، كریستالهای درخشان، كریستالهای شفاف نیز در مستحكم تر كردن، بالا بردن نقطه ذوب، افزایش شفافیت و همچنین افزایش طول عمر شمع، نقش بسیار مهمی دارند.

 

۶ـ روغن مایع و یا روغن زیتون جهت چرب كردن قالبها.


۷ـ دوظرف آلومینیومی و یا تفلون برای ذوب كردن پارافین كه بتوان یكی را دردیگری جای داد.


۸ـ ملاقه و یا قاشق بزرگ برای ریختن در قالبهای كوچك.


۹ـ كارد و چنگال.


۱۰ـ تكه ای از فلز واشر مانند برای فتیله گذاری در كف قالب.


۱۱ـ قیف.


۱۲ـ قالب: قالبها انواع مختلف دارند. اكثر قالبهایی كه در بازار یافت می شوند فلزی و از جنس آلومینیوم بوده و استوانه ای شكل هستند در اغلب آنها نیز سوراخی جهت فتیله گذاری تعبیه شده است. البته شما می توانید از قالبهای مختلف و باتوجه به نكات ایمنی درمورد آن جنس به عنوان قالب شمع سازی استفاده كنید.


نكته: از قالبی كه دهانه آن باریك تر از قسمت انتهایی ظرف باشد، استفاده نكنید. زیرا شمع پس از سردشدن از قالب بیرون نخواهد آمد. مگر آن كه شمع ها را در همان ظرف روشن نموده و از نمای ظرف به همراه شمع لذت ببرید!
ضمناً سعی كنید قالبهای انتخابی شما درزی نداشته باشد زیرا شكل درز به شمع نیز منتقل می شود.


۱۳ـ فتیله، كه انواع مختلف دارد: فتیله قیطانی، سیمی و نخ پرك.

البته فتیله در اندازه های مختلف از نظر ضخامت در بازار یافت می شود.
هر میزان كه شمع بزرگتر باشد به همان نسبت باید از فتیله قطور تری استفاده كنید زیرا فتیله های خیلی نازك باعث می شوند شمع، چكه كرده ودر كنار فتیله، سوراخی ایجاد می شود، در نتیجه فتیله روشن، توسط پارافین مذاب خاموش می شود هر یك از فتیله های فوق الذكر در ساخت شمع خاصی به كار می روند، به عنوان مثال فتیله های قیطانی برای شمع های باریك با قطر ۲‎/۵ الی ۳ سانتیمتر و نخ پرك برای شمع های خیلی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

 

منبع : groohashpazi.blogfaادامه مطلب

طالبي اگر قول بدهد تا آخر روي حرفش مي‌ماند

 

ابراهيم‌زاده:

طالبي اگر قول بدهد تا آخر روي حرفش مي‌ماند

سرمربي تيم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: فرشيد طالبي بازيکني است که اگر قول و به کسي دست بدهد تا آخر روي حرفش مي‌ماند.

تيم فوتبال ذوب‌آهن در ترکيه اردو زده تا خود را براي ليگ برتر يازدهم و حضور در مرحله يک چهارم ليگ قهرمانان آسيا آماده کند.
منصور ابراهيم‌زاده سرمربي ذوب‌آهن گفت‌و‌گويي انجام داده‌ که در زير مي‌خوانيد:

* از فعاليت باشگاه ذوب‌آهن در فصل نقل و انتقالات راضي هستيد؟
تا اينجاي کار بازيکنان خوبي جذب کرده‌ايم و نفرات خوبي گرفته‌ايم. من معتقدم طبق توقعي که از تيم مي‌رود، بازيکن جذب کرده‌ايم. داود حقي نيز به جمع ما اضافه شده است.

* ظاهراً بازيکناني که اولويت شما بوده‌اند جذب نشده‌اند؟
بهتر است که اينگونه نگوييم، اين حرف درستي نيست. اين بازيکنان نفراتي بودند که ما انتخاب کرديم و شايد برخي از نفراتي که مدنظر ما بودند با باشگاه ديگر قرارداد داشتند و شرايط براي جذب آنان فراهم نبوده است.

* برخي از رسانه‌ها نوشته‌اند در صورتي که طالبي از ذوب‌آهن جدا شود، شما نيز از سرمربيگري اين تيم استعفا مي‌دهيد؟
ما اينجا در ترکيه هستيم و کارمان را انجام مي‌دهيم اما مي‌گوييد در تهران روزنامه‌ها چنين و چنان نوشته‌اند. فرشيد طالبي بازيکن متعصبي است که با باشگاه قرارداد امضا کرده و با قدرت در تمرينات ما شرکت مي‌کند. فرشيد بازيکني است که اگر قول و به کسي دست بدهد تا آخر روي حرفش مي‌ماند. او جزء اولين نفراتي بود که با اصغر دليلي حرف زد.

*شرايط اردوي ترکيه چطور است؟
اردوي بسيار خوبي داريم و وضعيت آب و هوايي مناسب است. يکشنبه شب برابر بلو اسپورت ترکيه يک ديدار تدارکاتي برگزار کرديم که به نتيجه تساوي 2 بر 2 رسيديم. اين تيم يکي از تيم‌هاي مقتدر ليگ دسته اول ترکيه است و آن‌طور که به ما گفتند قرار بوده به جاي ما با تيم ملي عراق بازي کند. ما هم در نبود بازيکنان ملي‌پوشان و با بازيکنان حاضر در اردو بازي خوبي انجام داديم.

* نبود ملي‌پوشان در اردوي شما تأثيري ندارد؟ آنها به اردوي شما ملحق مي‌شوند؟
ملي‌پوشان ما به ترکيه نمي‌آيند چرا که پس از اردوي اتريش خود را براي بازي با ماداگاسکار آماده مي‌کنند و سپس در مقدماتي جام جهاني بازي دارند. نبود آنها مي‌تواند تأثير داشته باشد. از وضعيت آنها اطلاعي نداريم اما بايد به تيم ملي هم کمک کنيم.

* هدف ذوب‌آهن در ليگ قهرمانان آسيا و ليگ برتر فصل آينده کسب چه جايگاهي است؟‌ دنبال قهرماني هستيد؟
ما هميشه براي کسب بهترين‌ها تلاش مي‌‌کنيم و مي‌خواهيم بهترين جايگاه را داشته باشيم؛ هم در ليگ برتر و هم در ليگ قهرمانان ‌آسيا. در ليگ برتر امسال تيم‌ها قوي‌تر شده‌اند.

*قرار است يک بازيکن پرتغالي جذب کنيد؟
فيلم 2 بازيکن پرتغالي را ديده‌ام و قرار است از آنها تست بگيرم و در تمرينات وضعيت آنها را بررسي کنم. بازيکن ليگ برتري ديگري را جذب نمي‌کنيم و پس از بازگشت به ايران شايد بازيکني از ليگ دسته يک بگيريم.

 ادامه مطلب
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
 

از آنجایی که برای دعای شرف الشمس هیچ زمان خاصی معلوم نیست و هر کس یک روز و یک ساعت متفاوتی را بدون هیچ استدلالی بیان میکند تصمیم گرفتیم یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ علمی دهیم.

 
شرف الشمس
 

به گزارش سایت سیلور۹۵، در روز ۱۹ فروردین هر سال که نزد منجمان اسلامی به شرف‌الشمس معروف است، دعای خاصی که به دعای شرف‌الشمس معروف است توصیه شده و بسیاری آن را بر روی سنگ زرد حکاکی کرده و با خود حمل می‌کنند.


«نوزدهمین روز از ماه فروردین برای منجمان مسلمان اهمیت ویژه‌ای داشته است. روزی که خورشید ۱۹ درجه در برج حمل (فروردین) باشد. آن‌ها می‌گویند این روزخاص بنابه محاسبات نجومی، روزی خوش یمن و بابرکت است و البته در ساعت‌های خاصی در این روز، بهترین موقعیت خورشید در کهکشان در سال است. ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم در باب «در احکام نجوم» فصل «بهرهای (بهره‌ها) ستارگان اندر بروج» زیر عنوان «شرف و هبوط ستارگان کدامند ‌» مطالبی را در خصوص شرف سیارات نوشته است. بر اساس جدول کتاب التفهیم، شرف الشمس هنگامی است که خورشید ۱۹ درجه در برج حمل باشد. در میان عامه مردم هم این روز، روزی است که موکلان خورشید به زمین می‌آیند و چند ساعتی را در زمین می‌گذرانند. ساعت‌هایی که برای اهل زمین، از جمله خوش یمن‌ترین ساعت‌ها سال است.»
محاسبه علمی روز شرف‌الشمس:
هر سال خورشیدی به ۱۲ برج خورشیدی تقسیم می‌گردد که هر برج خورشیدی به میانگین ۳۰ قوس خورشیدی تقسیم می‌گردد که در اصطلاح عامیانه به برج خورشیدی ماه گفته می‌شود و به قوس خورشیدی روز، که این اصطلاح‌ها نادرست است چون کلمه ماه مبنای اندازه گیری ماه قمری هست که معیار آن چرخش ماه به دور زمین است نه زمین به دور خورشید و کلمه روز هم معیار اندازه گیری صحیح نیست زیرا مبنای سال‌ها و زمان‌های نجومی کل کره زمین است و نه فقط کشور ایران ،زیرا وقتی در کشور ایران روز است در آن طرف کره زمین شب هست و معیار قوس خورشیدی چرخش کل کره زمین است.
هر قوس خورشیدی ۲۴ ساعت قرارداد شده ولی ۲۴ ساعت کامل نیست و در واقع ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۳ ثانیه است که با این حساب هر روز ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه کم می‌آورد و به عبارتی هر ۴ سال یک روز کم می‌آورد و آن سال را سال کبیسه نامگذاری می‌کنند و یک روز به آن سال اضافه می‌شود.
برای نوشتن دعای شرف الشمس زمانی که روایت شده قوس ۱۹ برج حمل است.
در جدول زیر زمان هر قوس را آورده ایم :


زمان حکاکی شرف الشمس ۱۳۹۷ از نوزده فروردین ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیه تا بیست فروردین ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و ۷ ثانیه میباشد.


خواص شرف الشمس

سفارش لوح کبیر شرف‌الشمس


  مهره مار
مهره مار اصل هندی

مهره مار اصل هندی بر روی هفت جوش سحاکی و پوست آهو


مهره مار چیست ؟
در یک گونه خاصی از مار برای یافتن دئ جفت در فصل جفتگیری قسمتی جدید رشد میکند که خاصیت مقناطیسی دارد و باعث میشود جنس نر و ماده همدیگر را بتوانند پیدا کنند و دیگر نیز نشان دهنده بالق بودن هر دو حیوان هست . که البته بعد از جفت گیری مهره ها از بدن حیوان جدا میگردد و به زمین می افتد .
در زمان قدیم به علت کمیاب بودن این گونه مار و شرایت سخت پیدا کردن مهره ما بعد از جفت گیری یا توسط شکارچی یک پارچه روی دو عدد مار در حال جفتگیری می انداخت و مهره ها در پارچه میماند . این مهره ها را هر کس بدست می اورد نزد و اعمال خاصش را انجام میداد بعد از چند مدت چنان زندگیاش تغییر پیدا میکرده که همه متوجه میشند که فلانی مهره مار دارد . زیرا قدیمیان عقیده داشتند که انرژی کخ موجب میشود دو مار همدیگر را از فاصله های خیلی دور به راحتی پیدا کنند بر روی انسان نیز تاثیر داشته و مقناطیسش موجب محبوبیت زیاد فرد میگردد و سخنش در هر جمعی خریدار دارد و باعث جذب جنس مخالف میگردد . از این رو از ان به عنوان بخت گشا نیز یاد میشده است.
امروزه در هندوستان مزرعه هایی از این نوع مار درست کرده اند و مار ها در درون جعبه هایی کوچک زندگی میکنند و بعد از عمل جفتگیری مهره هایشان در همان جعبه میماند . البته نه فقط از مهره این نوع مار بلکه از زهر این مار و از گوشت و پوستش نیز سود کلانی بدست می اورند ولی این عمل باعث شده تا بهره مار در حال حاظر راحت تر یافت شود.
دعای مخصوص
در کتاب های دعای قدیمی سه دعا برای مهره مار ذکر شده است.
دعای اول زبان بند سحاکی است که بر روی هفت جوش نوشته میشود.
نمونه هفت جوش
مهره مار
دعای دوم رزق و روزی هست و محبت بین خانواده که روی پوست اهو نوشته میگردد.
و دعای سوم جذب جنس مخالف است که بر روی طلا حکاکی میگردد.
نمونه مهره مار
مهره مار بر روی لوح طلا
  برای خرید مهره مار اصلی میتوانید به وبسایت زیر مراجعه کنید.
خرید مهره مارهندی
یا با شماره تماس ۰۹۱۱۴۴۴۳۰۸۰ تماس حاصل نمایید.
و یا اپلیکیشن اندروید مهره مار را دانلود کنید از قرعه کشی روزانه یک عدد مهره مار بهره مند شوید.
دانلود
 

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog

 

 

غذاهای محلی استان هرمزگان

 

بیشتر غذاهای استان هرمزگان دقیقآ همان غذاهایی است که در هندوستان مصرف می کنند نه تنها غذاها بلکه تمام نان ها وادویه ها ی محلی همه هندی هستند مثل بریانی، حواری(مسالا دار چاول ) ، نان فطیر (نان چپاتی) ، نان کلوکی ، نان حلقه ای ، پکاره (پاکورا) ، زلیبی (زولبیا) ، نان ستپوری (نان پراتا) ادویه محلی (گرم مسالا)و ...غذاهای بومی استان هرمزگان مانند غذاهای مردمان کالیکوت (بندری واقع در جنوب هندوستان) می باشد چون در زمان های قدیم از کالیکوت بار ادویه وتمر هندی وارد قشم می شد .


مهیاوه : مهیاوه که مهیابه ، ماهیاوه ، مهیوه ، مهوه ، موه ، هم به آن می گویند ، غذای مخصوص مردم جنوب ایران است گویا کلمه مهوه و مهیاوه ، در اصل از دوکلمه ماهی و آوه ، مرکب بوده و آوه به معنی آب است .

 

غذاهای محلی استان هرمزگان

 

رنگ و طعم مهیاوه : مهیاوه یک نوع غذای آبکی تیره رنگ و شور و تند است که آن را از یک نوع ماهی ریز به نام موتو، متو یا حشینه ( مومغ ، ساردین ) درست می کنند و با نان یا همراه غذاهای دیگر به مصرف می رسانند و بسیار مقوی و اشتها آور است .

 

 

غذاهای محلی استان هرمزگان

 

سوراخ یا سوراغ

در بندرعباس مخلوط ماهی مومغ (حشینه ) و آب نمک و گل سرخ و پوست نارنج را برای اینکه خوشبو شود در حلب می ریزند و ان را سوراخ یا سوراغ می نامند پس از آماده شدن آن آب سوراغ را برداشته و روی نان می مالند و به اصطلاح خودشان ، نان سوراغ روغنی می خورند

 

 

غذاهای محلی استان هرمزگان

 

ماهى برشته ـ کباب ذغالى

 

غذاهای محلی استان هرمزگان


عنکاس Ankas (ماهى مرکب)


پلشک صدف حلزونى Palshk

 

 

غذاهای محلی استان هرمزگان

 

خوراک سينگو (خرچنگ) Singow

 

 

غذاهای محلی استان هرمزگان

 

يك نوع خمير محلي

 

 

 

کوسه کبابی

 

 

معجون دریایی

غذاهای محلی استان هرمزگان

 

غذاهای محلی استان هرمزگان

 

هوارى Haware

 

از ديگر غذاهاي محلي ميتوان : کلمبا Kolomba ، زيبون Zebon ، موفلک Moflak ، حلا يا کاتوغ تخم‌مرغ Katog-hala را نام برد . همچنين ادويه ي محلي كه شامل : گشنيز، زيره ، دارچين ، فلفل سياه ، هل ، ميخک و زنجبيل مي باشد

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog

 

آدرسش این است: خیابان نوفلاح، نبش شهید کلهر. اما اگر به محله‌های خیابان انقلاب وارد نباشی به دردسر میفتی. حالا باز اگر مثل قدیم‌ها نام استاد حسین بهزاد روی خیابان بود، یک چیزی. اما حالا اسم «خانه بهزاد» برای خیلی‌ها ناآشناست. ساکنان محل هم هر روز بی تفاوت از کنارش رد می‌شوند و یادشان نمی‌آید که «حسین بهزاد» که بود و چه کرد.

 

خانه استاد بزرگ نقاشی ایرانی برعکس خیلی از خانه‌های تاریخی تهران خوشبختانه هنوز پابرجاست. آن هم به لطف بازسازی نه چندان پایبند به معماری سنتی و اصیل خانه. کاشی کوچکی هم که به دیوار نصب شده و نام خانه بهزاد را روی خود دارد، از کتیبه خیلی آپارتمان‌های اطراف کوچک‌تر و محقرتر است. شاید سرنوشت این بود که بهزاد، استاد بزرگ مینیاتور، افتخار ایران زمین، با وجود همه افتخار هم وطنانش به این هنر، هیچ گاه در کشورش آن طور که شایسته است، قدر نبیند. چه قبل مرگ و چه بعد مرگ.

 

 

سری به موزه حسین بهزاد

 

 

. وقتی حسین، بهزاد شد


سال 1280 شمسی، حسین هفت ساله پدر و سپس استاد قلمدان سازش را از دست داد تا دور از مدرسه و با مشق نقاشی روزگار سختی را بگذراند. در18سالگی صاحب مغازه مستقلی شد و به تدریج در کپی برداری از آثار بزرگان مینیاتور معجزه کرد. این کپی‌های غیرمجاز در آن زمان بارها به جای اصل اشتباه گرفته می‌شدند. حتی می‌گویند یکی از بزرگان وقت یک کتاب خطی خمسه نظامی را به بهزاد می‌دهد تا نگارگری کند و بعد در سفر به اروپا این کتاب را به عنوان یک نسخه قدیمی به بهای گزافی می‌فروشد و البته قرانی هم دست استاد تنگدست و بااستعداد ما را نگرفت. بعدها پسر جوان به این صرافت افتاد که به همین عنوان روزگار بگذراند. یعنی با مبلغی کم مینیاتور بکشد و بعد تاجران و عتیقه فروشان آن را به اروپا ببرند و صدها برابر به موزه‌ها و کلکسیونرها بفروشند و قالب کنند.

 

تا اینکه در سال 1314، باز لطف یک غیرایرانی اما در عین حال ایران دوست، به نام رابینو - مستشرق فرانسوی شامل حال حسین بهزاد شد و توانست به پاریس برود. موزه لوور فرصت گران بهایی برای او بود تا روی آثار مینیاتور مطالعه کند و شیوه کارش را بهتر و بهتر کند. در بازگشت به ایران حسین بهزاد به درجه‌ای رسیده بود که دیگر سفارشی کار نکند و آثار ماندگار هنری‌اش را خلق کند. 400 اثر و البته 17 نمایشگاه حاصل فعالیت‌های هنری این استاد مشهور هنر ایرانی بود. این‌ها را در بیوگرافی نصب شده داخل خانه، کنار عکس بهزاد هم می‌توانید پیدا کنید. عکسی که لو می‌دهد این خانه متأسفانه آن قدرها هم سبک و سیاق سابق و اصیلش را حفظ نکرده است.

 

 

سری به موزه حسین بهزاد

 

 

 

. همه خانه‌های بهزاد


اما خانه‌های بهزاد چند تاست؛ یکی که در ابن‌بابویه است، همان که بعد از مرگش در 21 مهر1347اختیار کرد. این یکی هم که در خیابان بهزاد بود، حالا در خیابانی به نام دیگر است و فقط همان خانه مانده. خانه‌ای که وصیت کرده بود در آن آموزش هنر برپا شود. اتفاقاً همین طور هم شد و پسر بهزاد در اوایل دهه 70 به همین شرط آن را به سازمان میراث فرهنگی تحویل داد و بعد از چند سال بازسازی حالا هنرهای سنتی در آن تدریس می‌شود و هنرجو هم کم ندارد.

 

اما یک ساختمان دیگر هم نام بهزاد دارد؛ موزه‌ای در خیابان ولیعصر، در مجموعه کاخ سعدآباد. در سال 1373 به مناسبت صدمین سال تولد استاد، موزه بهزاد افتتاح و آثار نقاشی‌اش در چهار سالن به نمایش گذاشته شد. حالا با بلیت ارزان 300 تومانی می‌توانید آثاری بسیار مشهور و ماندگار مانند چوگان بازی، مناظره شیرین و فرهاد، رمال، عقدکنان، سقای شل و... و چهره نگاری‌های معروف بهزاد از حافظ، سعدی، خیام و عطار را ببینید.

 

 

سری به موزه حسین بهزاد

 

 

. خاصیت خانه‌ها و خیابان‌ها

 

حالا می‌شود سطرها و سطرها غر بزنیم و ایراد بگیریم از اینکه بازسازی خانه بهزاد، اصولی نبوده. اینکه صاحب‌خانه خوب شناسانده نشده و یک تابلوی کوچک در آن محله شلوغ همه معرف این خانه تاریخی و با ارزش است. اما وقتی یاد خانه‌های تاریخی دیگری مثل خانه سهراب یا خانه پروین اعتصامی می‌افتیم باز کمی دلگرم می‌شویم یا حتی خانه دایی جان ناپلئون که در حافظه تاریخی هزاران هزار ایرانی جا داشت؛ اما هستند کسانی که در این میان، نظر دیگری هم دارند. آن‌ها می‌گویند خانه بهزاد، همان تابلوها و آثار جهانی‌اش است، نه این خانه کوچک خیابان نوفلاح. حرف بیراهی نیست اما صحبت از حفظ اصالت و فرهنگ و هنر یک شهر و یک تمدن است. خانه بهزادها باید به عنوان سمبلی از تهران قدیم بمانند. تهرانی که زمانی در خانه ساختنش، ظرافت‌هایی به کار می‌رفت که محصول ذوق و هنر ایرانی بود، نه مثل این ساختمان‌های بدقواره و بی تناسب با ما. محله‌ها و ساختمان‌های قدیم فقط سنگ و آجر و چوب نیستند، از روزگار رفته این سرزمین حکایت‌ها دارند. بخشی از میراث جمعی ایرانیان هستند که اصلاً نباید نسبت به ویرانیشان بی تفاوت بمانیم. خوشبختانه برخلاف مزار سوت و کور بهزاد در ابن‌بابویه که کمتر کسی سراغش را می‌گیرد، خانه بهزاد و موزه بهزاد پابرجایند و کم و بیش پررونق می ماند فقط قضیه خیابان بهزاد که کاملا حق او است اما از او دریغ شده است.

 

 

 

 

.خیابانی که نیست

در دهه 40شمسی مصوب شد که دولت مادام‌العمر به استاد بهزاد، مستمری پرداخت کند و خیابانی را هم که خانه‌اش در آن قرار داشت، به نامش کرد. اکنون این خیابان به نام شهید بزرگوار نوفلاح نام گذاری شده اما می‌شود به پیشنهاد مجله تندیس عمل کرد و خیابان را با تقسیم به شمالی و جنوبی نام هر دو بزرگوار را روی آن گذاشت یا خیابانی دیگر در آن محله را به نام استاد حسین بهزاد کرد. گویا زمانی یکی از اعضای شورای شهر هم قول مساعد در این به اره داده بود اما هنوز که این قول عملی نشده. به هر حال یک خیابان برای نام گذاری، کم‌ترین سهم برای بهزاد است که «ژان کوکتو» نویسنده و هنرمند معروف فرانسوی درباره‌اش گفته است: «بهزاد پیغمبر افسونگری است از مشرق زمین داستان سرا. اگر همیشه مشرق زمین به قصه‌های هزار و یک شب و کاخ‌های طلایی و کنیزکان زیبایش برای ما داستان‌ها می‌گفته، این بار، مردی با موهای سفید و چشمان بانفوذ و اندامی با خط‌ها و رنگ‌هایش اشکال افسون کننده در مقابل چشمان ما گسترده است. بدون شک در مینیاتور قرن ما، یک استاد از جهت قدرت طرح و رنگ آمیزی وجود دارد که او حسین بهزاد هنرمند ایرانی است.».

 

 

 

سری به موزه حسین بهزاد

 

 

 

 

برگرفته از شرقادامه مطلب
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
استقلال

بررسی تاریخچه تغییرات سرمربی در تیم فوتبال استقلال نشان می دهد هر گاه مدیران این باشگاه اقدام به برکناری سرمربی کرده‌اند تیم‌شان نتایج بهتری کسب نکرده است!


آخرین باری که یک مربی غیر ایرانی روی نیمکت آبی پوشان نشست، به فصل ۸۲-۸۱، دومین دوره لیگ برتر حرفه‌ای باز می‌گردد. رولند کخ، مربی سرشناس آلمانی و دستیار اول کریستوفر دام یکی از سرشناس ترین مربیان آن زمان دنیا با پذیرفتن هدایت استقلال به تهران آمد. وی تنهاه ۱۸ بازی روی نیمکت استقلال نشست و در حالی که ۷ بار برنده از زمین خارج شد، ۷ بار مساوی کرد و ۴ بار نیز شکست را مقابل حریفان تحمل کرد سرانجام با حکم فتح الله زاده، مدیرعامل وقت استقلال به دلیل فشارهای وارده از سوی هواداران و جو نا مناسب روی سکوها از کار برکنار شد.
* برکناری کخ و انتصاب زرینچه
پس از اخراج وی، جواد زرینچه با حکم فتح الله زاده سرمربی جدید آبی پوشان شد. اما کارنامه زرینچه در آن مقطع به قدری ضعیف بود که مدیرعامل استقلال پس از تنها ۴ بازی و بدون این که حتی یک پیروزی بیاورد و تنها با یک امتیاز او را برکنار کند. مثل همیشه استقلالی ها در ایام سخت و بحرانی به سراغ مردی رفتند که همواره ناجی و فرشته نجات آنها بود. یعنی منصور پورحیدری.
* و بازهم پورحیدری
پورحیدری هم تنها در ۴ هفته پایانی فرصت داشت تا به وضعیت استقلال و شرایط این تیم در جدول سر و سامان دهد. اما حاصل کار این مرد با تجربه هم خیلی بهتر از زرینچه نبود. استقلال با هدایت پورحیدری از ۴ بازی تنها یک بار برنده خارج شد و سه بار با شکست میدان را ترک کرد تا آبی‌ها فصلی کابوس واری را با مدیریت علی فتح الله زاده و هدایت سه مربی به نام های رولند کخ، جواد زرینچه و منصور پورحیدری سپری کنند.
در نهایت تیم استقلال پس از تیم های سپاهان، پاس، پرسپولیس ، فجر سپاسی، پیکان، سایپا، فولاد و ذوب آهن در لیگی که با ۱۴ تیم برگزار می شد به جایگاهی بهتر از نهم دست پیدا نکرد و تنها ۵ تیم برق شیراز، استقلال اهواز، ابومسلم، صنعت نفت و ملوان پایین تر از آن در جدول قرار گرفتند.
* دیکته نا نوشته
کخ آخرین مربی خارجی بود که در تاریخ باشگاه استقلال روی نیمکت این تیم نشست و هرچند چیزی در حدود ۴۰ درصد از امتیازات ممکن را گرفت، اما نارضایتی هواداران و فشار زیاد آنها بر مدیریت باشگاه باعث شد تا فتح الله زاده برای کاستن از فشار هواداران به خواسته آنها که برکناری کخ بود تن بدهد.
به گزارش ورزش 3 ،وی در پایان فصل و در پاسخ به این سئوال که: «آیا برکناری کخ در آن مقطع که هنوز فصل به اتمام نرسیده بود کار درستی بود؟» پاسخ داد: «دیکته ننوشته غلط ندارد، ما باید این کار را می‌کردیم تا زمان نشان دهد برکناری کخ اشتباه بود. وگرنه من خودم همان موقع می‌دانستم که نباید این کار را می‌کردم».
به گزارش گروه اخبار ورزشی ، استقلال در فصلی که می‌توانست با کخ جایگاهی به مراتب بهتر از نهم در یک لیگ ۱۴ تیمی به دست آورد، به خاطر فشار هوادارانش این موقعیت را از دست داد تا در پایان فصل هم کخ مدعی شود که در صورت ادامه کار در استقلال این تیم شانس بیشتری داشت و هم فتح الله زاده مدعی باشد با علم به این که این تغییرات پاسخ نمی‌دهد، به خواسته هواداران دست به این تغییرات زد.
* ناصر حجازی، مرد محبوب سکوها
کخ آخرین مربی خارجی استقلال بود، اما آخرین مربی برکنار شده این تیم در میانه میدان نبود. ناصر حجازی مرد محبوب سکوهای استقلال در شهریور سال ۸۶ برای دومین بار حکم سرمربیگری استقلال را از علی فتح الله زاده مدیرعامل وقت آبی ها گرفت.
به گزارش گروه اخبار استقلال ، حضور او در تمرینات با استقبال بی سابقه هواداران همراه بود تا فصلی رویایی برای هواداران این تیم تداعی شود. اما سکوهای ناراضی و همواره ملتهب استقلال بیشتر از ۱۴ بازی به مرد محبوب سکوها مجال نداد و در حالی که آبی پوشان با ۵ پیروزی، ۵ تساوی و ۴ شکست کارشان را دنبال می کردند، سرانجام فتح الله زاده تسلیم سکوهای ناراضی شد تا فیروز کریمی جای ناصر حجازی را روی نیمکت آبی‌ها بگیرد.
* فیروز کریمی
عملکرد فیروز کریمی هم خیلی بهتر از زنده یاد حجازی نبود. کریمی ۲۰ بازی هدایت آبی پوشان را عهده دار بود و توفیقی بیشتر از ۶ پیروزی و ۵ مساوی نداشت و ۹ شکست در کارنامه این مربی سرشناس ثبت شد تا استقلال با کسب تنها ۴۳ امتیاز در آن فصل به جایگاهی بهتر از سیزدهم جدول در لیگ هجده تیمی نرسید تا حاصل تغییرات در کادر فنی در این تیم ثمر بخش نباشد.
باشگاه استقلال در فصل ششم نیز با مدیریت علی فتح الله زاده و هدایت مشترک ناصر حجازی و فیروز کریمی به رده سیزدهم رسید تا یکی از ضعیف ترین سال‌های این تیم شکل گرفته باشد.
* وجوه مشترک
فصل‌های دوم و ششم لیگ برتر برای استقلال چند وجه مشترک داشت. اولین وجه مشترک این که مدیریت باشگاه استقلال در هر دو مقطع بر عهده علی فتح الله زاده بوده است. دوم این که تیم در هر دو فصل که در رده‌های ۹ و ۱۳ جدول قرار گرفت، از پایین رده پنجم جدول را داشت.
وجه اشتراک سوم این که ضعیف ترین فصل‌های استقلال از نظر امتیاز گیری بوده و وجه اشتراک سوم این دو دوره از لیگ برتر این بوده که استقلال تنها در این دو دوره دست به تغییر مربی زده است.
به گزارش گروه اخبار پرسپولیس ، سومین وجه اشتراک فصل های دوم و ششم این است که در پایان هر دو فصل، هدایت آبی پوشان برای جام حذفی به امیر قلعه نویی سپرده شد و تیم استقلال با هدایت قلعه نویی در هر دو فصل قهرمان جام حذفی شد.
* تغییرات ناکام روی نیمکت
سابقه در تیم استقلال نشان می‌دهد که تغییرات روی نیمکت این تیم نه تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه همواره کار را از قبل هم خرابتر کرده است. رولند کخ قبل از برکناری از استقلال در لیگ دوم ۳۹% امتیازات را گرفته بود. اما جواد زرینچه صفر و منصور پورحیدری تنها ۲۵% امتیازات ممکن را بعد از کخ در آن سال کسب کردند.
به گزارش گروه خبر ورزشی ، زنده یاد ناصر حجازی هم در مدت حضورش روی نیمکت استقلال ۳۶% امتیازات ممکن را کسب کرده بود. اما فیروز کریمی جانشین وی نتوانست بیشتر از ۳۳% امتیازات ممکن را به دست آورد.
سئو سایت و بهینه سازی سایت آبشار 24 توسط گروه سئو جاینت انجام شده است.


ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog
اهواز چت
ابتدا باید تعریفی از یک چت روم و چت داشته باشیم که بدانیم چت و چت روم چیست تا بتوانیم در مورد آن درست تصمیم بگیریم چت به معنی ارتباط متقابل و گپ و گفتگوی دوستانه است ، نه در اینترنت بلکه در همه جا واژه چت همین است به طور کلی دنیای مجازی چت به عنوان یک ابزار قوی برای برقرای ارتباط با دیگران است که در دوران فعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است که برخي آن را «تالار گفتمان» مي‌نامند و اكثرا این محیط را به ‌نام ((چت روم)) مي‌شناسند.
چت روم ها یا به طور عمومی هستند یعنی اقلیت های شهری در آن فرقی ندارند و کابران آن میتوانند از هر شهری باشند و یا این که به طور شهری جدا از یک دیگر هستند برای مثال اهواز چت یا خوزستان چت که برای کابران استان های خوزستان و اهواز هستند.
طبق تعاریف بالا چت روم ها مخصوصا چت روم های ایرانی مانند اهوازچت ، خوزستان چت ، نازنین چت و محبوب چت و چت روم های ایرانی معتبر دیگر اتاق هایی کاملا آرام را در ذهن تداعی می کنند که همنوعانمان در آن اتاق ها به بحث و گفتگو می پردازند و هیچگاه نه پسری در کار دختری دخالت و نه عمل عکس انجام میگیرد.
ادمین‌ها در چت روم می‌توانند با سطح دسترسی‌ که به امکانات پنل خود دارند، کاربران چت روم خود را سطح بندی کنند. این عمل با استفاده از درجات مختلفی که توسط مدیر به کاربران مورد نظر داده می‌شود صورت می‌گیرد. درجات کاربری در چت روم می‌تواند شامل عضو، ویژه، فعال، ارشد، سرپرست و … باشد که در ما بین همین درجات درجه‌هایی وجود دارند. برخی از کاربران به عنوان نوعی ادمین یا کمک ادمین در هنگام حضور نداشتن ادمین می‌توانند روم را کنترل و هدایت کنند. چت روم‌ها دارای صفحه پروفایل می‌باشند که کاربران بعد از ورود و ثبت نام در آن چت روم بتوانند یک پروفایل برای خود بنویسند و قابل شناس باشند. چت در چت روم‌ها به صورت PV یا همان چت کردن خصوصی کاربران با یکدیگر است. نوع دیگری از چت نیز عمومی می‌باشد که همه کاربران به صورت همزمان و آشکار با یکدیگر صحبت می‌کنند. ادمین چت روم می‌تواند چت خصوصی بین کاربران را به راحتی تحت کنترل داشته باشد تا خطایی از کاربری سر نزند. چرا به چت روم نیاز داریم؟
افزایش بازدید و بازدید کننده وب سایت شما
ایجاد محیطی جهت آشنایی افراد با یک دیگر
افزایش در آمد وب سایت شما و...
چت روم برای افراد چه مزایایی دارد؟
در چت روم افراد مختلفی می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند و با هم گپ دوستانه یا صحبتی کاری بکنند. درقدیم امکانات چت روم محدود بود (نبود قوانین، محدود بودن امکانات مدیریتی و… نمونه‌ای از این محدودیت‌ها بودند) و به نوعی گاهی این محدودیت‌ها مشکلاتی را برای کاربران و مدیران ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه با پیشرفت وب پارسی این مشکلات کم کم رفع شده‌اند و روز به روز با افزایش امکانات، کاربران و مدیران راحت‌تر می‌توانند به گفتگو در این اتاق‌ها بپردازند.
 

ادامه مطلب
رپورتاژ
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
انجام پایان نامه مدیریت
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
نمایندگی برندها در ایران
نحوه کاشت ابرو و مزایای آن
سامانه جامع مشاغل شهرری
برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای توسط رایتک
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
استعلام قیمت لحظه ای کالاهای دیجیتال
فال حافظ
سئو یعنی چی ؟
صنعت پرورش شتر مرغ
تورهای لحظه آخری ارزان قیمت اروپا آنتالیا روسیه و استانبول
استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی
بلیط های چارتری ارزان قیمت
مهم بودن فضای آتلیه های عروس در انتخاب
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
جاذبه های گردشگری مازنداران مشهد و معرفی تور مالزی ارمنستان نوروز 96

لینک های مفید
مکمل بدنسازی | افزایش فالوور اینستاگرام | آموزش مجازی | جوش فلزات | تجهیزات تالار | آموزش آنلاين زبان انگليسى | vpn خرید |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.